โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (06/12/54)..วันที่ 3 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล โดยในช่วงเช้าคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการได้กล่าวอวยพร พร้อมทั้งตัวแทนคุณครูได้มอบขวัญให้กับคุณพ่อ และร่วมกันเป่าเทียนเค้กวันเกิด...