โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/08/54)...เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้ให้การต้อนรับ คุณพ่อแอนดรูว์ หว่อง ที่ปรึกษาคุณพ่ออัคราธิการ ภาคพื้นเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย กล่าวต้อนรับและมอบพวงมาลัยแด่คุณพ่อแอนดรูว์ หว่อง...