โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (19/08/54)...นักเรียนสารสิทธิ์ฯได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้ง จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest 2011) ซึ่งนักเรียนของเรา คือ นายวริศ  จารุศิริกุล ชั้นม.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตการศึกษา และได้เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาค โดยได้รับรางวัลชมเชย และอีกหนึ่งคน คือ นายธนพล  กาญจนปัญญาพงศ์ ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตการศึกษาและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาพ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1800 บาท ...