โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (18/08/54)...นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายของกระบวนการศาลยุติธรรม เขตศาลที่๑ จัดโดยศาลจังหวัดราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนราชบุรี ซึ่งรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ นักเรียนของเราสามารถรักษาแชมป์ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ และในครั้งนี้นักเรียนของเรายังได้เป็นตัวแทนของศาลเขตไปแข่งระดับภาค ที่จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 สำหรับรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันมีดังนี้ 1. นายวรพล  รจนากร  ชั้น ม.6/1 และ2. นายนนทวัฒน์ ศุภสิริกุล ชั้น ม.6/3 คุณครูธงชัย คงใจทิพยเดชา ผู้ฝึกสอน ...