โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/08/54)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยและสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ได้จัดกิจกรรม "กระทบไหล่นักเขียน คิดอย่างเซียน เขียนอย่างเทพ" เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2554 โดยมีคุณฐาวรา  สิริพิพัฒน์ หรือ ดร.ป๊อป มาร่วมจัดเสวนาและจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้กับนักเรียนพร้อมกับมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ...