โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (21/09/53)..เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์ฯ โดยบาทหลวงประเสริฐ สมงาม อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย คณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ...