โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/11/53)..ในปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีการจากไปของคุณพ่อไมเกิล รัว โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมระลึกถึงคุณพ่อไมเกิล รัว มีการแสดงชีวประวัติของคุณพ่อรัวจากนักเรียน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก และนำสิ่งต่างๆที่คุณพ่อรัวได้ทำไว้ใช้เป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวัน...