โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (01/11/53)..ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กับ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 92 คน นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ น้ำตกธารโบกธานี หาดนพรัตน์ วัดถ้ำเสื้อ จ.กระบี่ ถ้ำเลเขากอบ การประมงชายฝั่งอ่าวปากเมง หาดราชมงคล จ.ตรัง จากนั้นเดินทางสู่สระมรกต-น้ำตกร้อน และศึกษาแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด จ.กระบี่ จากนั้นนำสู่กิจกรรมโฮมสเตย์เป็นเวลา2 คืน 3 วัน นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพ การทำสวนยาง-การทำปาล์ม ทำไร่มันสำปะหลัง หลังจากกลับโฮมสเตย์ได้เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาสกได้ศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริงจากนั้นเดินทางสู่ รัชชประภาล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย ฝึกฝีมือในการพายเรือแคนนู แล้วเดินทางกลับโรงเรียนเช้าวันรุ่งขึ้นเดินทางสู่แดนธรรมะสักการะพระบรมธาตุไชยา สวนโมกข์ฯ ศึกษาการทำไข่เค็ม และการทอผ้าแห่งหมู่บ้านพุ่มเรียง เดินทางกลับโรงเรียน ร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ และศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน วันสุดท้ายเดินทางนมัสการหล่อพ่อวัดวชิรมงคล เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเดินทางกลับ โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมเดินทางมาส่งที่สถานนีรถไฟสุราษฎร์ธานีด้วยบรรยากาศแห่งความรัก ความเข้าใจซึ่งเป็นสายใยแห่งความผูกพัน กิจกรรมในครั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต้องขอขอบพระคุณบาทหลวงประเสริฐ สมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่ได้อนุมัติกิจกรรมและอำนวยความสะดวก ด้วยดีตลอดมา และ บาทหลวงนพพร ยอแซฟ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม และคณะครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และจัดกิจกรรมได้บรรลุจุดประสงค์ตามกิจกรรมด้วยดีตลอดมา ขอบพระคุณพ่อนพพรเป็นพิเศษที่ได้ร่วมกิจกรรมกับพวกเราตลอดเวลา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้ร่วมกิจกรรมกันอีกต่อไป ขอบคุณ ...