โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/12/53)..ลูกเสือ ชั้น ม.1 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีครูสราวุฒิ วงอุบล ตัวแทนคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระ เพื่อเปิดการอบรมลูกเสือ และได้มอบลูกเสือ ม.1 ทั้งหมด จำนวน 330 คน ให้กับวิทยากรประจำค่ายวังด้งแคมป์เป็นผู้อบรม ตามหลักสูตรการอยู่ค่ายพักแรม และให้โอวาทแก่ลูกเสือทุกคน และเปิดการอบรมลูกเสือ ...