โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/12/53)..ประมวลภาพวิดีทัศน์ต้อนรับพระธาตุ คุณพ่อบอสโก ณ ประเทศไทย ...
 โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ต้อนรับการมาของพระธาตุ คุณพ่อบอสโก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ( ขอขอบคุณ คลิปวีดีโอ จากทีมงานสื่อมวลชน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในการบันทึกภาพ ) บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม ต้อนรับการมาของพระธาตุ คุณพ่อบอสโก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ( ขอขอบคุณ คลิปวิดีโอ จากทีมงานสื่อมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถั?มภ์ ในการบันทึกภาพ ) โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ ร่วมต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโกมาเยี่ยมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

โรงเรียนเซนต์แมรี่ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บ้านซาเลเซียนนุม สามพราน ต้อนรับพระธาตุ คุณพ่อบอสโกมาเยี่ยม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ต้อนรับพระธาตุ คุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

บ้านเจ้าคณะซาเลเซียน หัวหมาก รับพระธาตุคุณพ่อบอสโก ลงจากเฮลิคอปเตอร์ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ร่วมส่งพระธาตุคุณพ่อบอสโก จากสนามบินหาดใหญ่ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลกรุงเทพมาลงท?ี่โรงพยาบาลสมิตเวช ใช้เวลาในการเดินทางตั้งแต่เวลา 7.45 -13.00 น. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโกมาเยี่ยมอย่างเป?็นทางการ โดยมีการแห่มาจากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วัดแม่พระฟาติมา ห้วยยาง ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก มาเยี่ยมวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 - 12.00 น. โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สุราษฎร์ธานี ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20:30 น.

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี ร่วมต้อนรับพระธาตุ คุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมเมืองไทยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนอรุณวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับพระธาตุ คุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โรงเรียนนิรมลชุมพร ร่วมต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

โรงเรียนพระแม่มารี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับพระธาตุ คุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป โรงเรียนนารีวิทยา ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.45 - 11.30 น.

ขบวนแห่พระธาตุนักบุญ ยอห์น บอสโก รอบตลาดบ้านโป่ง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.00 - 18.00 น. โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 - 15.30 น.

โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุ นักบุญยอห์น บอสโก พร้อมทั้งมีพิธีเสกป้ายโรงเรียนใหม่และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.45 - 10.30 น. วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.00 เป็นต้นไป บ้านเณรนาซาเรท คณะซาเลเซียน ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก พร้อมทั้งมีพิธีการรับผู้ร่วมงานซาเลเซียนกลุ่มใหม่ของโรงเรียนดอนบอสโก

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมวัด ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมวัด ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก โดยพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.30 น.

โรงเรียนพระแม่มารี สาทร ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. โรงเรียนดรุณา ราชบุรี ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 10.30 - 13.30 น.

บรรยากาศการต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และบ้านเจ้าคณะซาเลเซียน หัวหมาก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 10:00 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก อย่างเป็นทางการ ที่โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 น. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 8.45 - 12.00 น.