โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (16/11/53)..ลูกเสือ ป.4 เข้าค่ายกิจกรรมพักแรมของหลักสูตรลูกเสือ เข้าพักแรมที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2553 โดยทีมงานของคณะลูกเสือระดับชั้น ป.4 ให้การสนับสนุนการใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกทุกอย่าง และดูแล พร้อมให้กำลังใจตลอด จากคุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการ และคุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ...