โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (15/11/53)..กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติคุณพ่อบอสโก ที่เป็นภาษาอังกฤษโดยให้คุณครูชาวต่างประเทศเป็นผู้ประกาศคำถามที่หน้าเสาธงทุกวัน นักเรียนสามารถส่งคำตอบของคำถามในแต่ละวันได้ที่ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่วนคำตอบของคำถามในแต่ละวันจะเฉลยในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งจะติดคำตอบไว้ที่บอร์ดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกวัน ...