โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (12/11/53)..คณะผู้บริหารของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยโดยคุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการ และคุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะครูที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันกีฬาซาเลเซียน ได้เตรียมนักกีฬา เพื่อการแข่งขันกีฬาที่แต่ละท่านรับผิดชอบ และฝึกซ้อมเข้าการแข่งขัน เพื่อความสามัคคี ความร่วมมือ และเพื่อให้เกิด มิตรภาพระหว่างพี่น้องซาเลเซียนด้วยกัน ชัยชนะเป็นเพียงเครื่องหมายว่าผู้ที่ฝึกซ้อมมากกว่าจะเป็นผู้ได้ไป
เป้าหมายคือ มิตรภาพซาเลเซียน   ฝ่ายกองเชียร์ ก็เตรียมงานกันอย่างพร้อมเพรียง มีการวางแผน วางตัว วางเพลง วางท่าประกอบ เสื้อผ้าให้หมู่คณะ และฝึกซ้อมให้พร้อมเพรียงกัน ...