โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (24/05/53)...24 พฤษภาคม 2553 ในช่วงเช้าทางโรงเรียนจัดวจนพิธีกรรม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยคุณพ่ออธิการเป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีคุณพ่ออธิการได้พรมน้ำเสกให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น...