โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (24/05/53)..เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงข้อตกลงและทำความเข้าใจในส่วนต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษาใหม่นี้...