โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (12/07/53)...ภาพบรรยากาศการฉลองวันดอมินิกโดยทางโรงเรียนได้จัดพิธีกรรมตรีวารและกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกเช่น ตอบคำถามเกี่ยวกับนักบุญดอมินิก การประกวดร้องเพลง การแข่งขันกีฬา...