โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (28/06/53)...วันนี้เป็นวันเริ่มต้นนับถอยหลังการรับพระธาตุของคุณพ่อบอสโก โดยในช่วงเช้าคุณพ่อประเสริฐ สมงาม คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล และคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ได้ร่วมเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคณะซาเลเซียนมากยิ่งขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมวันดอมินิก จัดบอร์ดนิทัศการต่าง ๆ อีก 148 วันคุณพ่อบอสโกจะมาเยี่ยมพวกเรา…….