โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (25/06/53)...25 มิ.ย. 53 เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยในวันนี้คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล เป็นประธานเปิดงาน To Be Number 1 การจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของสารเสพติด และวิธีการหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมยามว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยหลังจากประธานเปิดงานได้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนโดยการเต้น B-Boy ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เพิ่งเสร็จสิ้นจากการแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การเต้น B-Boy ในระดับจังหวัดอีกด้วย...