โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/06/53)...กลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนระดับมัธยมกลุ่มที่ 2 กำลังแนะนำตัวสมาชิกในพรรคและแถลงนโยบายในตอนเช้า เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งสภานักเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการและความหมายของการเลือกตั้งอีกด้วย ในปีนี้เราแบ่งกลุ่มผู้สมัครออกเป็น 2 ระดับ คือ ประถมมีทั้งหมด 4 เบอร์ มัธยมมีทั้งหมด 3 เบอร์ การออกหาเสียงของผู้สมัครนั้นมีหลายรูปแบบเช่น การแจกใบปลิว เดินหาเสียง ติดป้ายประกาศ การหาเสียงยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น จนถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2553...