โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (06/08/53)...วันที่ 29 มกราคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีนี้โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยในช่วงเช้า คุณพ่อประเสริฐ สมงาม คุณพ่ออธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันภาษาไทยขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งมุมของเก่าที่หาชมได้ยาก มุมพระเครื่อง มุมงานศิลปหัตถกรรม และอื่นๆอีกมากมาย…….