โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/02/54)..เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 คุณพ่ออธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มอบผ้าผูกคอกิลเวลล์ และเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ให้กับครู จำนวน 5 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 แล้ว ...