โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (13/01/54)..ขอแสดงความยินดีกับเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยองค์ใหม่ บาทหลวง เปาโล ประเสริฐ สมงาม (ค.ศ. 2011 - 2016) หน่วยงานราชการ ธนาคาร บริษัท ร้านค้า และคณะครู - นักเรียนเข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี...
 


  สจ. พรศักดิ์  รุจิรัตน์ (กก) ร่วมแสดงความยินดี
  ธนาคารกรุงเทพ สาขา บ้านโป่ง ร่วมแสดงความยินดี

  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง ร่วมแสดงความยินดี
คุณครูวิชัย และคุณยุภาพรรณ อรตัน ร่วมแสดงความยินดี

  คุณประกิจ พงษ์ศิวาภัย สถาปนิก 8 ว. เทศบาลเมืองอ้อมน้อย ร่วมแสดงความยินดี
  คุณวิรัต เครื่องทิพย์ ผู้จัดการร้านแอร์ หัวหิน ร่วมแสดงความยินดี

  ผู้จัดการร้านอินไซต์ คอมพิวเตอร์ บ้านโป่ง ร่วมแสดงความยินดี
คุณอนุสรณ์ รณรื่น ห้างทอง ส.โต๊ะกัง ร่วมแสดงความยินดี

  ร้านนิวนิกรโภชนา ร่วมแสดงความยินดี
  คุณนพ เลิศวิริยะปิติ ผู้จัดการบริษัท Double P Enterprise ร่วมแสดงความยินดี

  ผู้จัดการร้านนายกระจก ร่วมแสดงความยินดี
  คณะครูฝ่ายธุรการ - ทะเบียน ร่วมแสดงความยินดี

  คณะครูฝ่ายการเงิน และฝ่ายคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดี
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี

 คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมแสดงความยินดี
  กลุ่มสาระภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดี

  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี
  ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมแสดงความยินดี

  ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ร่วมแสดงความยินดี
  ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ร่วมแสดงความยินดี

  ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ร่วมแสดงความยินดี
  ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ร่วมแสดงความยินดี