โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (11/01/54)..คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล รองผู้อำนวยการ จัดให้มีการสังสรรค์ครูในโรงเรียนในโอกาสคริสต์มาส และปีใหม่ 2554 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เปิดโอกาสให้คณะครูแต่งแฟนซี มาร่วมงานได้ตามใจชอบ หลากหลาย เป็นที่น่าพอใจ และชื่นชอบ สนุกสนานกันทุกท่าน ท้ายสุดท่านรองผู้อำนวยการได้มอบซองพร้อมความสุขใส่ไว้ในซอง ยิ้มกันทุกคน...