โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (08/02/53)...วันที่ 29 มกราคม 2553 เป็นวันฉลองคุณพ่อบอสโก และฉลองอธิการ โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ ได้จัดกิจกรรมระลึกถึงคุณพ่อบอสโก และแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่ออธิการ โดยมีตัวแทนคณะครู นักเรียนและคนงานของโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แด่คุณพ่ออธิการและมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณครูที่เกษียณอายุและคุณครูที่ทำหน้าที่ครบ 20 ปี...