โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/02/53)...กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย - มาเลเซีย ในวันที่ 19 - 25 มกราคม 2553 ภายใต้หัวข้อ " Understanding Your Neighbour through Friendship" คุณพ่ออธิการให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะนักเรียนจากโรงเรียน Kolej MARA Kulim ...