โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/01/53)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมวันวิชาการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ภายในงานมีกิจกรรมและผลงานทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมมีกิจกรรมแรลลี่วิชาการเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอีกด้วย...