โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (13/01/53)...วันที่ 13 มกราคม 2553 บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์ฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ...