โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (17/02/53)...เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรีของรัฐบาล มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นั่งทำสมาธิที่เขาชีจันทร์ วิหารเซียน และไปทัศนศึกษาที่ตลาดน้ำ4ภาค สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี...