โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/02/53)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดงานวันครอบครัวสารสิทธิ์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 โดยในช่วงบ่ายมีพิธีมอบวุฒิบัตร เรียนดี ประพฤติดีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และในภาคค่ำมีงานเลี้ยงสังสรรค์และมีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้โควต้ามหาวิทยาลัยของรัฐ และมอบโล่ห์ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี โดย ดร.วัลลภ  เจียรวนนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์ฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครูที่ทำงานครบ 20 ปีและคุณครูที่เกษียณอายุ...