โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (06/09/53)...ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของกระบวนการศาลยุติธรรม ภาค 5 ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรีและเพชรบุรรี ชิงโล่เกียรติยศของอธิบดีผู้พิพากษาอุทธรณ์ ภาค 5 และชิงทุนการศึกษา 6,000 บาท โดยศาลจังหวัดราชบุรีร่วมกับศาลเยาวชนราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดทุกปี ซึ่งนักเรียนของเรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้คะแนน 100% เต็ม โดยตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ ทำลายสถิติการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายที่เคยจัดมา 19 ปี สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอติชาติ จิตต์ภาณุโสภณ ชั้น ม.6/1
2. นายณัชนนท์ แจ่มนาม ชั้น ม.6/2
3. นายสวิตต์ ศิริพงษ์ ชั้น ม.6/3
คุณครูผู้ดูแลและฝึกสอน คุณครูธงชัย คงใจทิพยเดชา …….