โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/08/53)...เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2553 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ ได้จัดกิจกรรม กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้นโดยในช่วงเช้า คุณพ่อประเสริฐ  สมงาม อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2553 จากนั้นมีการประกวดขบวนพาเหรดของสีต่างๆ และยังมีกิจกรรมประกวดเชียร์ลีดเดอร์ สร้างความสนุกสนานและกระตุ้นให้นักเรียน หันมาเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์….