โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (16/08/53)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดงานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 โดยบาทหลวงประเสริฐ  สมงาม อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน พนักงานโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ ร่วมกิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะ….