โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (11/08/53)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณแม่ของนักเรียนมาพูดถึงความรักที่แม่มีต่อลูก และได้ให้ข้อคิดดีๆกับนักเรียน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คุณแม่ สุทธิมาลย์  เจริญจิตปัญจ์ คุณแม่น้องจักรพงษ์  เจริญจิตปัญจ์ ชั้น ป.5/4 และน้องสุทธิพงษ์  เจริญจิตปัญจ์ ชั้น ป.1/1
2. คุณแม่ พลอยพิม ธูปโพธิ์ คุณแม่น้องธัญญฤทธิ์ ธูปโพธิ์ ชั้น ป.5/3
3. คุณแม่ วิลาวรรณ อริยมงคลชัย คุณแม่น้องวรวิช อริยมงคลชัย ชั้น ม.6/1 น้องสิทธิกร อริยมงคลชัย ชั้น ม.3/6 และน้องศุภากร อริยมงคลชัย ชั้น ม.3/3
4. คุณแม่พรภัทรสร ทวีภัทรเอกวรา คุณแม่น้อง ณัฐพล สิทธิโชค ชั้น ม.6/3 ….