โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/08/53)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดการแข่งขันประกวดขับร้องหมู่ เนื่องในวันฉลองคุณพ่อบอสโก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมประกวด และยังมีนักเรียนจากโรงเรียนนารีวุฒิให้ความสนใจร่วมเข้าประกวดด้วย….