โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (01/03/54)..นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมทำกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บ้านซาเลเซียน เขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ...