โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (11/02/54)..วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Goodbye พี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้ามีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพี่ๆม.6 ที่จบการศึกษาและมอบโล่ให้กับนักเรียนที่เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการและคุณพ่อมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล รองอธิการ ร่วมแสดงความยินดี...