โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (24/09/52)เมื่อวันศุกร์ที่  11  กันยายน  2552   คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  โดยได้รับงบประมาณจากนโยบายสนับสนุนการศึกษาเรียนฟรี  15  ปี  จากรัฐบาล  ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้จัดให้นักเรียนศึกษา ณ  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   พระราชวังบางประอิน  และวัดพระศรีสรรเพชญ์  จ.พระนครศรีอยุธยา   ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  และประวัติความเป็นมาของประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ
 


   
เดินทางมาถึงก็มีพี่ๆมาบรรยายความสำคัญของสถานที่ มาดูพี่ๆเค้าทำงานฝีมือที่ศูนย์ศิลปาชีพครับ จากนั้นก็มาจดสิ่งต่างๆเพื่อนำไปใช้ทำรายงาน
   
ขอวาดรูปวัดหน่อยนะครับ ไหนๆก็มาถึงแล้วขอถ่ายรูปซะหน่อย เกิดมาเพื่อเป็นนายแบบทั้งนั้น
   
ได้มาถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆมากมาย ยิ้มหน่อยน้อง ยิ้มหน่อย ไม่พลาดซักรูปเลยนะเนี่ย
   
เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ แต่ละสถานที่สวยๆทั้งนั้น ถ่ายรูปอีกซักทีนะ
   
คุ้มนะเนี่ยมาทัศนศึกษาเที่ยวนี้ มาถ่ายรูปกับสถานที่สวยๆอีกซักรูป รูปสุดท้าย สุดเหวี่ยง