โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (17/09/52) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างหลากหลายโดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คนไปเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกสิ่งของให้น้องๆ โรงเรียนทุ่งแยง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จากนั้นได้นำนักเรียนไปศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เห็นโทษของการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆ โดยการนำของบาทหลวงนพดล ยอแซฟ
 

   
สิ่งของต่างๆที่นักเรียนได้ร่วมมือกันนำมามอบให้กับโรงเรียน ผอ.โรงเรียนแก้มอ้น ได้กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียน คุณพ่อนพดลได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วย
   
คุณพ่อนพดลได้มอบสิ่งของต่างๆให้กับตัวแทนของโรงเรียนแก้มอ้น ตัวแทนนักเรียนมอบสิ่งของต่างๆให้กับน้องๆ มีเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วย
   
พี่ๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีไอศกรีมเลี้ยงหลังรับประทานอาหารเที่ยง มีพี่ๆที่ใจดีแถมหน้าตาดี มาบริการตักไอศกรีมให้น้องๆอีกด้วย

   
ช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆให้ร่วมกิจกรรม ทำกิจกรรมเสร็จก็มาล้วงรางวัลกันไป พี่ๆเตรียมกิจกรรมมาเพียบ

   
น้องๆที่โรงเรียนแก้มอ้น สนุกสนานกับกิจกรรมที่พี่ๆจัดให้ ครูอ้อก็แจกรางวัลกันไป จากนั้นก็เดินทางมาที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี

   
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อน เสร็จแล้วก็เดินทางมาดูกิจกรรมต่างๆของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรม ได้ดูกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน

   
ตัวแทนศูนย์ได้แนะนำสถานที่ต่างๆภายในศูนย์ ผลงานของน้องๆที่อยู่ในศูนย์อบรม มีการทำเกษตรแปลงผักสวนครัวด้วย