โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (15/09/52) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมฉลองนักบุญดอมินิก โดยช่วงเช้าได้มีพิธีมิสซา ณ วัดนักบุญแซฟ และมีกิจกรรมต่างๆเพื่อน้อมรำลึกถึงนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
 

   
ตรีวารวันที่ 1ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมถวายดอกไม้แด่พี่ดอมินิก มีละครชีวประวัติ น.ดอมินิกแบบย่อๆให้ชมด้วย คุณพ่อนพดลกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
   
ตรีวารวันที่ 2 นักเรียนมัธยมต้นถวายดอกไม้ มีละครดีๆ ให้นักเรียนได้ชม คุณพ่อสุพจน์กล่าวให้ข้อคิดดีๆแก่นักเรียน
   
ตรีวารวันที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมปลายถวายดอกไม้พี่ดอมินิก ละครดีๆ ที่น่าดูอีก 1 ตอน คุณพ่ออธิการให้ข้อคิดดีๆกับนักเรียน
   
พิธีมิสซาที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง คุณพ่อนพดลเป็นประธานในพิธีมิสซา นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีมิสซา
   
นั่งกันเต็มวัดเลยทีเดียว มาถึงกิจกรรมสนุกๆของ กสร.คณิตศาสตร์ มีกิจกรรมมัดลูกโป่งให้เด็กๆได้เข้ากิจกรรมอย่างสนุกสนาน
   
กิจกรรมซิลด์สกรีนของ กสร.วิทยาศาสตร์ กิจกรรมปาเป้าของ กสร.การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมระบายสีของ กสร.ศิลปะ
   
มีการแข่งขันระหว่างชั้นด้วย เด็กๆตั้งใจระบายกันสุดฝีมือ ผลงานที่ระบายเสร็จเรียบร้อย สวยทุกรูปเลย