โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (09/09/52) เมื่อเวลา 09.09 น.ของวันที่ 9 กันยายน 2552 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมน้อมใจเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วัน ๙ ในดวงใจ