โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (09/10/52)เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
 

   
ได้ไปนั่งเรือชมวิวแม่น้ำด้วยนะ ถ่ายรูปหน่อย เข้าแถวเช็คกำลังพลก่อนเข้าชมสถานที่ต่างๆ
   
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกซักรูป แต่ละสถานที่สวยงามมาก นักเรียนได้ชมการเชิดหุ่นละคร
   
มีแสดงการฟ้อนรำภาคเหนือโชว์ด้วย น้องๆของเราก็ร่วมสนุกกับการฟ้อนรำ สุดท้ายก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนกลับ