โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (9 ก.ย.52) เยาวชนคนเก่งสารสิทธิ์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2552 ในรุ่นชายเดี่ยวและชายคู่ อายุ 12 ปี , 14 ปี , 16 ปี และ 18 ปี และได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภททีมชาย ซึ่งมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้
  1.  ด.ช. ภานุวัชร    บึงไพศาลสมบูรณ์   ม.3/4
  2.  ด.ช. พชร          แสงจันทร์              ม. 3/7
  3.  นายไกรฤกษ์       เลิศพลาพงศ์          ม. 5/2
  4.  นายพชรพล       แดงอุไร                 ม. 5/4
  5.  นายอภิชัย          พรวิวัฒน์สุข          ม.6/2
  6.  นายเศกสิทธิ์      พร้อมชัยยาพร        ม. 6/3
  ผู้ฝึกสอน  คุณครูวินัย   ทองมี

  พร้อมกันนี้ยังได้เป็น ตัวแทนเข้าร่วมคัดเลือกกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนตุลาคม 2552 และยังได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคกลาง 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนพฤศจิกายน 2552 ต่อไป
 

คุณพ่ออธิการร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ โดยมีคุณครูวินัย  ทองมี เป็นผู้ควบคุมทีมกีฬาแบดมินตัน

   
คุณพ่อรับมอบถ้วยรางวัลจากตัวแทนนักกีฬา จากนั้นคุณพ่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักกีฬาทุกคน แสดงความยินดีด้วยนะ