โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (19/11/52) แรลลี่ครอบครัวสารสิทธิ์ฯ ครั้งที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เส้นทาง สารสิทธิ์ฯ - วนอุทยานปราณบุรี วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2552