โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (14/12/52) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยในปีนี้ได้นำนักเรียนไปทำกิจกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า อ.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2552...