โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (08/12/52) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดงานฉลองวัดพระคริสตราชา(วัดน้อย) ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยคุณพ่อประเสริฐ สมงาม เป็นประธานในพิธีบูชามิสซา...