โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (24/11/52) วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2552 โดยในช่วงเช้ามีขบวนพาเหรดของสีต่างๆ เดินขบวนรอบตลาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จากนั้นก็เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆรวมถึงมีการแข่งขันกรีฑาด้วย