โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (12/11/52) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่าย English Camp 2009 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2552 ในหัวข้อ "Learn English Through Camp Life" หรือ "เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้ชีวิตค่าย" จัดขึ้น ณ บ้านพักซาเลเซียน เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
   

นักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายEnglish Camp 2009