โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (10/11/52) นักกีฬาสารสิทธิ์ฯ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ในรายการแข่งขันกีฬาเมืองคนงาม ครั้งที่ 2