โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้น โดยได้จัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนไปทำงานในสภานักเรียน ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย
 
   
เข้าแถวรอใช้สิทธิ์กันเยอะมาก รักประชาธิปไตยต้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ เขียนเบอร์ที่รักที่คูหาเลือกตั้งได้เลย

นักเรียนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะมาก น้องๆฝั่งประถมก็มาใช้สิทธิ์เยอะเหมือนกัน ใช่เบอร์ที่เราจะเลือกรึเปล่าหว่า..?!?

ตรวจเช็คเรียบร้อยก็หย่อนบัตร ง่ายเนอะ น้องๆประถมก็มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยหน้าพี่ๆมัธยมเลย จากนั้นก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญ เริ่มนับคะแนนเสียง

กองเชียร์มาลุ้นคะแนนเยอะ รอลุ้น จริงจังมากนะเนี่ย อิอิอิ ขานคะแนนของเบอร์ไหน หัวคะแนนก็เฮกันไป