โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมา และเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักถึงความสำคัญของประเพณีอีกด้วย
 
   
คุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูอนุบาล น้องๆอนุบาลกล่าวคำไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนอนุบาลถวายพานไหว้ครูแด่คุณพ่อ

ไหว้ครูได้น่ารักมากๆ ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับ คุณพ่ออธิการเป็นประธานในพิธีไหว้ครูระดับประถม ม.ต้นและม.ปลาย

คุณพ่อประกอบพิธีมิสซา คุณพ่ออธิการรับพานดอกไม้ธูปเทียนจากตัวแทนนักเรียน นักเรียนมอบพานดอกไม้ธูปเทียนแด่คุณครู

จากนั้นนักเรียนทุกคนมอบดอกไม้ให้คุณครู จากนั้นคุณพ่ออธิการรับพานดอกไม้จากตัวแทนนักเรียน ม.ปลาย จากนั้นก็มอบพานดอกไม้ธูปเทียนแด่คุณครู

จากนั้นก็เข้าไปหาคุณครูแต่ละท่าน ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะ บรรยากาศภายในงานดูแล้วซาบซึ้งมาก ขอเกรดให้ผมเยอะๆนะครับ